Goden


Algemeen


De Romeinen mochten eigenlijk alle goden wel vereren, dus ook de goden van andere volkeren. Dit wel tegen een aantal voorwaarden natuurlijk. Als eerste mocht het geen bedreiging zijn voor het Romeinse Rijk. Denk maar aan de christenen. De Romeinen zagen hun geloof als iets bedreigends, en probeerden daarom ook door middel van wetten, verdrukking en oorlog deze godsdienst te verbieden. Ook mocht je niet het dagelijks leven verstoren en moest je gehoorzaam offeren aan de staatsgoden en de overleden keizers. Men geloofde toen dat keizers, zodra ze overleden waren, bij de goden mochten wonen. Soms werd er later door de Romein tempel voor keizer Augustus en zijn vrouw Livia.
goden03.jpg

Verschillende Romeinse goden


Romeinse goden hadden veel weg van Griekse goden, zoals Apollo, Aesculapius en Hercules. Vaak na een ramp of epidemie werd er weer een Griekse god overgenomen. Dit gebeurde dan door het uitspreken van een orakelspreuk. Behalve natuurlijk goden van andere volkeren, hadden de Romeinen een vast aantal goden die ze vereerden, namelijk de huisgoden en de officiële goden. Ook vereerden ze drie dingen die ze erg belangrijk vonden: de Pax (vrede), Concordia (eendracht) en Fortuna (geluk). Romeinen hadden veel officiële goden. Hier volgt een rijtje van de belangrijkste. Jupiter was de oppergod, die ook de eer kreeg van de Romeinse veroveringen. Ook was gij de heerser over de hemel en de andere goden. Zijn vrouw was de godin Juno, die erg belangrijk was bij de geboorte van kinderen, en daarnaast ook de godin van het huwelijk was. Hun dochter heette Minerva, de godin van de wetenschap. Ook een belangrijke god was Mars. Hij was eerst de god van de groei in de lente. Omdat aan het begin van het Romeinse Rijk de veldtochten in de lente begonnen, werd hij later ook de oorlogsgod. In het schema hieronder vind je naast de goden die al genoemd waren nog een aantal andere belangrijke goden en godinnen.

god/godin: waarvan?

Jupiter
Oppergod, heerser over hemel en andere goden. Kreeg ook de eer van de Romeinse veroveringen.
Juno
Godin van het huwelijk. Ook belangrijk bij de geboorte van kinderen.
Vesta
Godin van de huiselijke aard.
Minerva
Godin van de wetenschap.
Mars
Oorlogsgod en god van groei in de lente.
Aesculapius
God van de genezing.
Apollo
God van licht, genezing en poëzie.
Cupido
God van de liefde.
Diana
Godin van de jacht.
Mercurius
God van wetenschap en handel. Ook was hij de boodschapper van de goden.
Neptunus
God van de zee.
Pluto
God van de onderwereld.
Saturnus
God van de landbouw.
Terra
God van de aarde.
Venus
Godin van de liefde.
Janus
Tweekoppige god, die de wereld geschapen had.
Vulcanus
God van het vuur.

Plaatsen om de goden te vereren


Voor de huisgoden had elke Romein een klein altaar bij zijn huis staan, om daarop te kunnen offeren. Dit gebeurde eigenlijk wel elke dag. Omdat de Romeinen erg bijgelovig waren, brachten ze ook vaak offers of spraken ze formules uit als ze een slecht voorteken hadden gezien. Dit kon bijvoorbeeld een kwade blik van iemand naar een klein kind zijn. Als zoiets gebeurde, wat volgens hen kon zorgen voor veel ongeluk, sloegen ze meteen aan het offeren.Behalve de huisaltaren waren er natuurlijk nog veel meer plaatsen om te offeren of om je rituelen uit te voeren. De steden stonden vol met heilige gebouwen, kapelletjes, tempels en zelfs heilige bosjes en bomen. Ook al namen de Romeinen het niet zo nauw met welke goden je nou moest vereren; toch werd het als een ernstige misdaad gezien als je bijvoorbeeld een heilige boom omhakte. Hierdoor zou je de woede van de goden over jou en de andere inwoners halen.

Romeinse feestdagen


Rustdagen kenden de Romeinen niet, maar zoals eigenlijk elk volk hadden ze wel hun feestdagen. Op die dagen werden er bijvoorbeeld offers gebracht, werd er gebeden bij de tempelaltaren en werden er spelen georganiseerd in het amfitheater. Op de meeste van deze feestdagen waren slaven en vreemden die niet uit het Romeinse Rijk kwamen niet welkom. Twee feesten waar ze wel mochten komen waren het feest van Fortuna, op 24 juni, en het feest van de Saturnalia. Dit laatste feest was een erg apart feest. Er werden grappen uitgehaald en cadeaus aan elkaar gegeven. Maar het opvallendste van dit feest was dat voor een dag de baas gecommandeerd werd door de knecht in plaats van andersom.

Remus en Romulus


Bij een godsdienst horen natuurlijk ook vaak mythen: vaak verzonnen verhalen waarin een volk sommige dingen in de natuur of andere onverklaarbare verschijnselen probeert uit te leggen. De bekendste mythe van de Romeinen is wel het verhaal van Remus en Romulus:
goden02.jpg

“ Op een dag zag de god Mars de vrouw Rhea Silvia, terwijl ze water kwam halen uit de bron in zijn heilige bos. Hij verleidde haar en ze kreeg een tweeling. Amulius, het hoofd van een stad, was woedend. Hij had Rhea Silvia namelijk veroordeeld tot een leven zonder kinderen. Vervolgens gooide hij haar in de gevangenis en gaf bevel de baby’s te verdrinken. Zijn onderdanen konden het niet over hun hart verkrijgen de twee kleine jongetjes te doden en lieten de twee achter op de oever van de Tiber. Een wolvin ontdekte de tweeling en verzorgde ze. Daarna werden ze door een herder grootgebracht. Op een gegeven moment, toen de tweeling Remus en Romulus groot was, besloten ze een stad te stichten op de plek waar de wolvin hun leven had gered. Maar op een gegeven moment kregen ze ruzie en Remus werd gedood. Daarom werd de nieuwe stad naar de overgebleven tweelingbroer Romulus genoemd, namelijk Rome.”

Romeinse tempels


De belangrijkste manieren om de goden te bereiken waren gebeden, offers en geloften. Als Romein kon je op veel plaatsen offeren, zolas in je huis aan de huisgoden, of in de tempel bij de religieuze feesten. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de dodenherdenking in februari. Ook de boeren offerden in mei aan de goden Jupiter en Janus. Daarna offerden ze aan de god Mars een varken, een lam en een stierkalf. Het ging hun hierbij vooral erom dat de goden hun akkers zouden beschermen, zodat ze een goede oogst zouden hebben. Als het om belangrijke offers ging die werden gebracht bij de grote tempels, werden deze geleid door de keizer, belangrijke bestuurders en priesters. De tempels waarin deze belangrijke offers werden gebracht stonden vaak in het centrum, bovenop een podium. Aan de voorkant zat dan een trap waarin het grote altaar was gebouwd. Na deze trap kwam er een voorhal met daarachter een kamertje met een klein altaar en een beeld van de god. Hier konden de Romeinen hun eigen offers brengen of gebeden opzeggen.
goden01.jpgHome - [[http://romeinen.wikispaces.org/Legioen|]]Naar boven